xiên

Bonsai dáng xiên

Bonsai dáng xiên

Những cây có dáng kiểu như bị nghiêng từ trên xuống dưới khoảng 60 độ hoặc 120 độ được gọi là dáng xiên ,dáng này giống như nét xiên trái hoặc Xiên Phải trong tiếng việt Nên chúng ta chỉ