uốn cành rơi

Cách uốn cành rơi cơ bản

Cách uốn cành rơi cơ bản

Đối với cành rơi khi quấn dây phải nhặt (dày) hơn cành thường vì do bẻ độ cong nhiều, tránh trường hợp nứt, gãy, nếu sợ có thể bó bằng dây nylon hoặc cao su non là tốt nhất. Với