tư vấn chăm sóc bonsai

Tư vấn chăm sóc bonsai

Tư vấn chăm sóc bonsai

Để không gian hài hoà và không đơn điệu, bạn tránh đặt chậu hoa một cách tuỳ hứng. Cách bố trí thông minh là chậu cao đặt bên trong, còn chậu thấp đặt bên ngoài, hoa thấp xen với cây

Kỹ thuật chăm sóc bonsai

Kỹ thuật chăm sóc bonsai

Phương pháp bỏ dần các lớp đất: Đây là cách mà các nghệ nhân thường sử dụng. Ban đầu người ta thường trồng cây trong một chậu sâu, đáy chậu bón phân còn phía bên trên cho cát vào. Cây