tiểu cảnh cho nhà nhỏ

Tiểu cảnh thiên nhiên cho nhà nhỏ

Tiểu cảnh thiên nhiên cho nhà nhỏ

Một số kiểu cách hoang sơ, vườn khô, mảng tường xù xì… lúc mới đầu xuất hiện cũng khá lạ mắt, nhưng ngày càng lạm dụng nhiều khiến các không gian trở nên thiếu gọn ghẽ và không “sạch sẽ”