thế xuy phong

Bonsai thế Xuy Phong

Bonsai thế Xuy Phong

Gốc cây Phải là cây cổ thụ, Gốc rễ cằn cỗi hình con vật, thân uốn cong như thân rồng và cành xuôi, tàn nhánh có thể uốn chiết chi hay tứ diện, nhưng phải vươn ra cho giữ thăng