thế mai nữ

Bonsai thế mai nữ

Bonsai thế mai nữ

Thân cây dạng nghiêng nên nhánh tréo nữ ôm lấy thên rất mềm mại duyên dáng. Kế đó thân lại quy căn đắp điếm lấy nhánh mai nữ, bảo vệ người con gái, Thế mai nữ là thế cây Nói