thế chữ vương

Bonsai thế chữ vương

Bonsai thế chữ vương

Thế nay tuy rất đơn giản nhưng rất khó uốn, cả ba từng đôi, giăng ngang, phải uốn được ba tàn văn, ba tàn võ, thành ra sáu tàn, dưới to trên nhỏ. Thế Nào là thế Cây chữ vương