thế cây đẹp

Thế nào là cây thế?

Thế nào là cây thế?

Ông cha ta chơi cây cảnh theo lối truyền khẩu, người này học lỏm của người kia, sau đó mỗi người lại phát triển thêm theo điều kiện của cây phôi và hoàn thành cây của mình. Có bạn nói