tạo hình bonsai

Tư vấn tạo hình và chăm sóc bonsai

Tư vấn tạo hình và chăm sóc bonsai

Một cây thiết kế đẹp cần có sự cân bằng toàn diện, từ sự tạo hình, uốn nắn cấu trúc của cây đến sự kết hợp giữa cây và chậu. Có ba nhân tố chính cần lưu tâm Tạo Hình