tạo dáng bonsai bằng chạm trỗ

Chạm trổ tạo dáng bonsai

Chạm trổ tạo dáng bonsai

Ở một số vùng khác thì người ta dùng cách cắt tỉa cành để tạo hình. Phương pháp này thích hợp với cây vùng nhiệt đới, có sức đâm chồi mạnh và liên tục. Nếu muốn tạo một gốc cổ