tanuki

Tìm hiểu kỹ thuật tanuki

Tìm hiểu kỹ thuật tanuki

Với kỹ thuật taniki, chúng ta sẽ rút ngắn nhiều thời gian tạo dáng và chúng ta có các gốc, thân, cành… của gỗ lũa ưng ý nhất và sau cùng là loại cây mà chúng ta thích nhất. Tanuki