lịch sử cây kiểng bonsai

Tìm hiểu lịch sử cây kiểng bonsai

Tìm hiểu lịch sử cây kiểng bonsai

Vào khoảng năm 1960, khi mọi người trên thế giới hiểu được từ Bonsai. Lẽ dĩ nhiên, chỉ có một số ít người nhiệt tình biết được từ Bonsai, còn hầu hết gọi cây kiểng lùn, cây trồng trong chậu