làm nhỏ lá cây sung

Hướng dẫn làm nhỏ lá cây đa và cây sung

Hướng dẫn làm nhỏ lá cây đa và cây sung

Nếu trời mưa phải bê chậu cây vào nhà hoặc che đậy để nước mưa không vào bồn. Khi lá non xoà ra gặp môi trường khô khan, thiếu nước sẽ nhỏ đanh lại, to nhất cũng chỉ bằng lá