kinh nghiệm chăm sóc bonsai

Kỹ thuật chăm sóc bonsai

Kỹ thuật chăm sóc bonsai

Phương pháp bỏ dần các lớp đất: Đây là cách mà các nghệ nhân thường sử dụng. Ban đầu người ta thường trồng cây trong một chậu sâu, đáy chậu bón phân còn phía bên trên cho cát vào. Cây