khắc thân cây

Tìm hiểu kỹ thuật khắc và uốn thân cây

Tìm hiểu kỹ thuật khắc và uốn thân cây

Nếu được khắc, chúng sẽ mang dáng dấp dãi nắng dầm mưa của cây sống lâu năm nơi hoang dã. Để tạo bề ngoài già nua cho cây non, ta khắc phía trước của thân nhưng tuyệt đối không được