dụng non bộ đẹp

Tạo dựng non bộ đẹp

Tạo dựng non bộ đẹp

Dựng một non bộ cần phải theo những quy luật của tự nhiên và theo cả những quy luật về nhân sinh quan. Đá không thể xếp tùy tiện. Cũng như cây cảnh, non bộ là thú chơi đã nhiều