chẻ rễ cây cảnh

Kỹ thuật chẻ rễ để tạo một cây mới

Kỹ thuật chẻ rễ để tạo một cây mới

Quy trình này bắt đầu từ khi cây được chiết mọc rễ xung quanh vết cắt, bó bầu trồng vào chậu và khi rễ đã khỏe khoắn thì tiến hành chẻ. Anh Võ Văn Kiệt ở ấp 8 xã Sơn