cây trồng hòn non bộ

Cách chọn cây trồng cho hòn non bộ

Cách chọn cây trồng cho hòn non bộ

Những cây thường trong non bộ là: La hán tùng, bách xỉ tùng, trắc bá diệp, cây si, cây sung, bạch đầu ông, hổ nhĩ, thạch xương bồ, trân châu thảo, trường sinh, phượng vĩ, sa kê, dương liễu, ngự