cây ôm đá ăn nước

Hướng dẫn tạo “thủy – hạn bồn cảnh”

Hướng dẫn tạo “thủy – hạn bồn cảnh”

Trước hết ta chuẩn bị một ang nông hình ô van hoặc chữ nhật có lỗ thoát nước lệch về phía ta định trồng cây. Ang to nhỏ tùy theo kíh thước của cây mà ta đã có. Điều đặc