cây me

Hướng dẫn trồng cây me

Hướng dẫn trồng cây me

Xén tỉa các rê bao quanh chậu và phía trên các lô thoát nước trong ục thay châu. Đồng thời loại bỏ bất cứ cành nào không cần thiết cho kiểu dáng sau cùng. Đây là loài cây châu Á