cách làm liền sẹo vết cắt bonsai

Cách để vết cắt bonsai nhanh liền sẹo

Cách để vết cắt bonsai nhanh liền sẹo

Sau khi lớp ngoài của vỏ xung quanh vết cắt đã được cạo bỏ, ta phải sơn chát vết thương bằng một lớp keo dính đặc biệt mua dễ dàng ở các cửa hàng dịch vụ nghành nghề sinh vật