cách giâm cành cây thân gỗ

Hướng dẫn giâm cành cây thân gỗ

Hướng dẫn giâm cành cây thân gỗ

Cũng như các phương pháp nhân giống vô tính khác, giâm cành có ưu điểm cơ bản là giữ được hầu hết các đặc điểm của cây giống (cây mẹ), tức là cây mới được tạo ra không bị phân