cách di chuyển cây lâu năm

Hướng dẫn di chuyển cây cảnh lâu năm

Hướng dẫn di chuyển cây cảnh lâu năm

Đánh các loại cây to khó sống hơn như cây hồng, cây xoài, cây nhãn, vải, cách đánh như trên, đánh lần đầu vào tháng 11-12, đánh trồng vào tháng 2-3. Khi trồng cây cảnh, cây bóng mát, cây lâm