cách chăm sóc bonsai

Tư vấn chăm sóc bonsai

Tư vấn chăm sóc bonsai

Để không gian hài hoà và không đơn điệu, bạn tránh đặt chậu hoa một cách tuỳ hứng. Cách bố trí thông minh là chậu cao đặt bên trong, còn chậu thấp đặt bên ngoài, hoa thấp xen với cây