các quy tắc thân cây bonsai

Tìm hiểu các quy tắc về thân cây Bonsai

Tìm hiểu các quy tắc về thân cây Bonsai

Cấu trúc thân Bonsai sẽ là trung tâm cái nhìn . Nó thu hút sự chú ý của người xem bằng đường nét , hình dáng và màu sắc của cây. Cũng như tất cả các loại nghệ thuật khác,