các kỹ thuật bonsai cơ bản

Những kỹ thuật bonsai cơ bản

Những kỹ thuật bonsai cơ bản

Thân cây nên để hơi nghiêng về phía trước hướng về bên phải người xem.Gốc cây nên được tạo dáng xòe ra và để cho nó nhô lên trên nền chậu, như thế trông nó giống như đang bám vào