bonsai thế Văn Nhân

Tìm hiểu dáng cây Văn Nhân

Tìm hiểu dáng cây Văn Nhân

Cây cảnh này có hình thế thanh thoát mà nho nhã, thân cây mảnh khảnh ít cành, người xem cảm thấy được vẻ thanh thoát, thấy được vẻ gân guốc, lại vừa có vẻ từng trải tháng năm. Phàm chậu