bonsai thế trực thẳng

Bonsai dáng trực thẳng

Bonsai dáng trực thẳng

Cây cảnh dáng trực thẳng là dạng cây mọc thẳng đứng từ dưới lên trên thân cây thon nhọn đều từ gốc đến ngọn, các tán cây mọc đều thành từng cặp đối xứng từ dưới lên trên.dáng cây trực