bonsai thế huyền

Bonsai dáng huyền

Bonsai dáng huyền

Cây cảnh dáng huyền được hầu hết các nghệ nhân tạo cho các cây quý đắt tiền như mai chiếu thủy.. tùng hoặc xanh…có thể sơ qua 1 số cây dáng huyền có giá trị tới cả tỷ đồng mặc