Bonsai thế tùng thập

Bonsai thế tùng thập

Thế cây này các cụ ta ngày xưa thường dùng để uốn các cây dáng trực – thọ thể hiện sự trường tồn vĩnh viễn… cây dùng để uốn thường phải là cây có dáng thẳng đứng gốc to già cỗi..

Bonsai thế tùng thập

Bonsai thế tùng thập

Thế nào Là cây cảnh thế tùng thập
Tùng là loài cây nằm trong tứ quý.. tùng cúc trúc mai ở thế cây này.. thường phải chọn loại cây họ tùng bách trắc để uốn nó mang lại sự tôn quý cũng như tuổi thọ..

Thập ở đây có nghĩa là dấu cộng (+) Hay Là Số 10 Trong tiếng Trung Quốc Tại sao lại có dáng Dấu cộng Thực ra thế cây này không hẳn là dấu + mà các chi của cành đều tạo nên với thân cây thẳng đứng thành các dấu + liền nhau Và Tính ra số Cảnh Tổng bằng 10 Cành…
gọi là thế tùng thập

Thế cây này các cụ ta ngày xưa thường dùng để uốn các cây dáng trực – thọ thể hiện sự trường tồn vĩnh viễn… cây dùng để uốn thường phải là cây có dáng thẳng đứng gốc to già cỗi..

các tay tán phát triển theo chiều ngang – từng hàng tạo nên với thân cây hình dấu +
giống như người ta đang dang nhưng đôi tay ôm lấy cả bầu chời… rất khỏe mạnh dan dạ bất khuất

Để uốn thế cây này..ông cha ta ngày xưa thường chọn loại cây họ tùng cho tôn quý và trường thọ .
cụ thể là Tùng trắc bách diệp để uốn thế cây này..

Theo icaycanh.com