Bonsai thế nghiêng

Bonsai thế nghiêng

Thân cây ở vị thế nghiêng với chóp cây hướng về góc 45 độ so với phần gốc cây.

Bonsai thế nghiêng

Bonsai thế nghiêng

Sự phát triển ở trên không và các rễ trên bề mặt theo đường thẳng của thân cây; tuy nhiên, cành thứ nhất mọc ở hướng đối nghịch nhằm làm cho cây trông cân xứng, cành cây này, này ở vị trí một phần ba của đường đi lên cây, là nhân tố quyết định quan trọng nhằm đạt sự hài hòa trong phong cách này.