Bonsai dáng xiên

Bonsai dáng xiên

Những cây có dáng kiểu như bị nghiêng từ trên xuống dưới khoảng 60 độ hoặc 120 độ được gọi là dáng xiên ,dáng này giống như nét xiên trái hoặc Xiên Phải trong tiếng việt

Bonsai dáng xiên

Bonsai dáng xiên

Nên chúng ta chỉ việc hình dung như vậy cho đơn giản… cây dáng xiên có khá nhiều trong thực tế.
dưới đây là 1 vài hình ảnh về cây cảnh dáng xiên trái hoặc xiên phải…
Cây Cảnh Dáng Xiên – Trái Phải
Cây Tùng Bonsai Dáng Xiên Trái Rất Đẹp

Dáng Xiên 1 Trong Những dạng thế cơ bản nhất khi chơi bonsai mà các bạn nên biết và hiểu về nó..
nó thực sự vô cùng dễ tạo dáng … cho nhưng bạn mới học chơi cây cảnh.!
qua Bài này hi vọng các bạn tiếp cận và làm quen với Cây cảnh kiểu dáng xiên.

Theo icaycanh.com