Bonsai dáng trực thẳng

Bonsai dáng trực thẳng

Cây cảnh dáng trực thẳng là dạng cây mọc thẳng đứng từ dưới lên trên thân cây thon nhọn đều từ gốc đến ngọn, các tán cây mọc đều thành từng cặp đối xứng từ dưới lên trên.dáng cây trực thẳng là kiểu dáng cây tương đối rễ gặp,tượng trưng cho sự ngay thẳng và hiên ngang trước đất trời.

Bonsai dáng trực thẳng

Bonsai dáng trực thẳng

Theo icaycanh.com