Bonsai dáng huyền

Bonsai dáng huyền

Cây cảnh dáng huyền được hầu hết các nghệ nhân tạo cho các cây quý đắt tiền như mai chiếu thủy.. tùng hoặc xanh…có thể sơ qua 1 số cây dáng huyền có giá trị tới cả tỷ đồng mặc dù rất nhỏ.

Bonsai dáng huyền

Bonsai dáng huyền

1 .Thế nào Là cây cảnh dáng huyền…?

Hầu hết chúng ta đã gặp Cây cảnh dáng huyền thường là cây cảnh rất giá trị… Dáng huyền là 1 hình thức cây
đừng nhưng 2 tán nằm về hai bên 1 bên nghiêng hẳn xuống – Dúng như dấu huyền trong tiếng việt hoặc chữ huyền của tiếng hán ,các cây cảnh dạng này được gọi là cây cảnh dáng huyền hoặc bay huyền…

2. Giá trị của cây dáng huyền :

Cây cảnh dáng huyền được hầu hết các nghệ nhân tạo cho các cây quý đắt tiền như mai chiếu thủy.. tùng hoặc xanh…có thể sơ qua 1 số cây dáng huyền có giá trị tới cả tỷ đồng mặc dù rất nhỏ.

Dáng Cây Này không Khó tạo chỉ khó vấn đề chọn gốc sao cho chuẩn để có 1 gốc bonsai dáng huyền cổ thụ

Theo icaycanh.com