Bonsai thế chữ vương

Bonsai thế chữ vương

Thế nay tuy rất đơn giản nhưng rất khó uốn, cả ba từng đôi, giăng ngang, phải uốn được ba tàn văn, ba tàn võ, thành ra sáu tàn, dưới to trên nhỏ.

Bonsai thế chữ vương

Bonsai thế chữ vương

Thế Nào là thế Cây chữ vương ?

Cây Chữ vương Là cây có hình chữ 3 tầng ngang 1 tầng dọc gống chữ Vương tướng của bộ chữ nho ,chữ vương đại diện cho sự sang trọng quyền lực của đấng cao thượng và rất được tôn vinhnhững cây có tán tỏa ra giống chữ vương rất ít và còn có thể nói là thế này khó uốn

Thế này có ba từng nằm ngang và có hai ngọn nhỏ.

Thế nay tuy rất đơn giản nhưng rất khó uốn, cả ba từng đôi, giăng ngang, phải uốn được ba tàn văn, ba tàn võ, thành ra sáu tàn, dưới to trên nhỏ.

Uốn đúng thế rất đẹp. Cây vương tùng nếu là cây cổ thụ thì quí giá vô cùng, tượng trưng thiên mệnh ý chí tối cao vô thượng của các bậc vua chúa

Theo icaycanh.com